პარაგრაფი ვერ იქნა ნაპოვნი, მოსინჯეთ სხვა ტერმინით